PARK HOSPİTAL HASTANESİ / ADIYAMAN

Toplam 9200m2 kapalı alana sahip olan hastane yapısında 28 poliklinik +3 ameliyathane, görüntüleme, tahlil ve 70 yatak kapasitesine sahiptir.Ayakta tedavi ağırlıklı olarak hizmet verecek şekilde planlanan yapı yaya sirkülasyonu ve araç sirkülasyonunun farklı kotlarda çözüldüğü ve arazinin topoğrafik durumu hastanenin farklı kotlarda ulaşılabildiği bir avantaj durumuna dönüştürülmüştür.