MEKTEB-İ TIBBİYE-İ ŞAHANE RESTORASYON RESTİTÜSYON VE RÖLÖVE PROJELERİ HAZIRLAMA İŞİ